Informuojame, kad nuo 2012 m. lapkričio 23 d. įsigaliojus teisės aktų: Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo, Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo bei Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo pakeitimams, įsigaliojo nauja vieninga siuntimo forma į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau-NDNT) (2012 m. lapkričio 14 d. LR SADM ir LR SAM įsakymo Nr. A1-504/V-1031, 1 priedas (Žin., 2012, Nr. 135-6905)). Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2012 m. lapkričio 23 d. senų formų siuntimai į NDNT neteko galios, todėl asmenims turi būti pildomas naujos formos siuntimas (prisegtuke ). 

    Pažymime, kad aukščiau nurodytuose teisės aktuose įtvirtintas dokumentų pateikimas elektroniniu būdu yra galimas tik asmens sveikatos priežiūros įstaigai pasirašius duomenų mainų sutartį su NDNT.

    Iškilus papildomiems klausimams, prašome kreipis į NDNT Metodikos sk. Tel. 852135921

ndnt.rar
File Size: 163 kb
File Type: rar
Download File

 Comments are closed.